20. 5. 2023

Industry Days 2023 - Medzinárodný veľtrh priemyslu

Ipar Napjai je májová akcia v areáli výstaviska Hungexpo, jedná sa o najväčšiu obchodnú udalosť v priemyselnom sektore v Maďarsku. Fórum pre všetkých tuzemských i zahraničných výrobcov, distribútorov, dodávateľov a poskytovateľov služieb v priemyselnom segmente, kde môžu firmy využiť synergiu medzi priemyselnými odvetviami, aby si zachovali a posilnili svoju pozíciu v dodávateľskom reťazci, alebo napríklad vstúpili na tento trh ako nový hráč. Tejto významnej akcie sa zúčastnila aj spoločnosť Golpretech.

Další aktuality

Rýchly kontakt