20. 2. 2023

EmbaxPrint 2023 - Medzinárodný veľtrh obalov a tlače

Odborný medzinárodný veľtrh obalov a tlače EmbaxPrint je miestom na predstavenie nových technológií, strojov, zariadení, materiálov a služieb z odborov obalového a tlačiarenského priemyslu. EmbaxPrint je najväčším odborným veľtrhom v strednej Európe, je ideálnym prostriedkom na akceleráciu trhu a priestorom na porovnanie s konkurenciou. Tejto významnej akcie sa zúčastnila aj spoločnosť Golpretech.

Další aktuality

Rýchly kontakt